LL

Länsilinkki försäljarregister
14.08.2022  


Försäljarregistret innehåller information om teleföretag, till vilka telefonnummer som har porteras till Länsilinkki Oy med teleföretagskod 23 har överlåtits.
Ange numret inklusive riktnummer, t.ex. 023343300

Upprepa koden

 Databassökningen misslyckades

Copyright (c) Länsilinkki Oy 2020, med ensamrätt.